Przegląd Statystyki wynagrodzenia zawód Doradca Ds Ubezpieczeń w Polska

Średni poziom płac w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Doradca Ds Ubezpieczeń w Polska

Wykres słupkowy pokazuje zmiany w poziomie przeciętnego wynagrodzenia zawodu Doradca Ds Ubezpieczeń w Polska.

Wybierz opcje

Podział miejsc pracy Doradca Ds Ubezpieczeń na obszarach Polska

Jak widać na wykresie, w Polska największą ilość wakatów zawodu Doradca Ds Ubezpieczeń otwarcie w Mazowieckie. Na drugim miejscu - Małopolskie, a na trzecim - Opolskie.

Regiony ocenił Polska od poziomu wynagrodzeń dla zawodu Doradca Ds Ubezpieczeń

Według statystyk naszej strony, zawód Doradca Ds Ubezpieczeń jest najlepiej opłacanym w Małopolskie.Średnia pensja jest 3000 zł. Poniżej znajdują się Opolskie i Wielkopolskie.

Liczba ofert zawodu Doradca Ds Ubezpieczeń w% przedziałach płacowych Polska

Według stanu na dzień 18.10.2017, z zawodu Doradca Ds Ubezpieczeń Polska otwarcie 9 ofert pracy. Do 66.7% stanowiska pracy, pracodawcy wskazywali wynagrodzenie w wysokości 2 200 - 3 400 zł. 22.2% ogłoszeń z pensją 4 600 - 5 800 zł i 11.1% z pensją 5 800+ zł

Podobne wolnych miejsc pracy ocenił przez poziom wynagrodzenia w Polska

Wśród podobnych zawodach Polska jest uważany za najlepiej opłacaną Broker. Według naszej stronie internetowej, średnia pensja wynosi 7500 zł. Na drugim miejscu - Broker Ubezpieczeniowy z pensją 7500 zł, a trzeci - Likwidator Szkód z pensją 3000 zł.

Podobne oferty pracy

Wywiad użytkownika o poziomie wynagrodzeń

TWOJE WYNAGRODZENIE
16 czerwca 2015 zespół Jobtonic.pl przeprowadziła badanie na poziom płac użytkowników.Celem badania - określenie poziomu wynagrodzenia większości populacji. Cieszymy się na aktywnym udziale i dokładnych informacji.

Wybierz swój poziom wynagrodzenia

Weź udział w badaniu z zespołu Jobtonic.pl.Celem badania jest ustalenie ważności określonego wynagrodzenia na naszej stronie internetowej. Aby wziąć udział w badaniu, trzeba określić swoje miasto, zawód i poziom wynagrodzenia.