By zwiększyć szanse na znalezienie odpowiedniej pracy, wypełnić "miasta"

Praca: Dyrektor Szkoły  Polska 32 ofert pracy

Sieradz, Łódzkie
Dream It
Niezdefiniowane
... kandydata na stanowisko: Franczyzobiorca – dyrektor szkoły językowej w Sieradzu Jeś ... • obejmujesz stanowisko dyrektora markowej szkoły językowej z gwarancją wy ... Pełny opis
Zespół Szkół Niepublicznych
2000 zł – 4000 zł PLN
... żącą działalnością szkoły; reprezentowanie szkoły na zewnątrz; kontakt z ... instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie szkoły. wykształcenie wyższe pedagogiczne ... Pełny opis
Gdańsk, Pomorskie
JOBHOUSE
Niezdefiniowane
... osoby do pracy na stanowisku: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA Wymagania: ... stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły • dodatkowym atutem będzie ... Pełny opis
Dream It
Niezdefiniowane
... kandydata na stanowisko: Franczyzobiorca – dyrektor szkoły językowej w Sieradzu Jeś ... • obejmujesz stanowisko dyrektora markowej szkoły językowej z gwarancją wy ... Pełny opis
JOBHOUSE
Niezdefiniowane
... osoby do pracy na stanowisku: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA Wymagania: ... stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły • dodatkowym atutem będzie ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... innej działalności statutowej szkoły lub placówki.sprawowanie nadzoru ... ń dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szko ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... innej działalności statutowej szkoły lub placówki.sprawowanie nadzoru ... ń dyrektorów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w nadzorowanych szko ... Pełny opis
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
... Prowadzenie i monitorowanie kalendarza spotkań dyrektorów, organizowanie spotkań, narad ... czenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... przedłużaniem powierzenia stanowisk dyrektorówbierze udział w komisjach ... cych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, komisjach kwalifikacyjnych i komisjach ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
... przedłużaniem powierzenia stanowisk dyrektorówbierze udział w komisjach ... cych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, komisjach kwalifikacyjnych i komisjach ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... projektu wydanego przez Kuratora dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej polecenia ... w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkoły i placówek.Warunki ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorów szkół/placówek o ... funkcji dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówkiDokumenty należy złożyć do: 2017 ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... w szkołach i placówkach,dokonywanie oceny pracy dyrektorów szk ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... w szkołach i placówkach,dokonywanie oceny pracy dyrektorów szk ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Łodzi
... w szkołach i placówkach,dokonywanie oceny pracy dyrektorów szk ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Łodzi
... w szkołach i placówkach,dokonywanie oceny pracy dyrektorów szk ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... Prowadzenie i monitorowanie kalendarza spotkań dyrektorów, organizowanie spotkań, narad ... czenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... Prowadzenie i monitorowanie kalendarza spotkań dyrektorów, organizowanie spotkań, narad ... czenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Lublinie
... z ewaluacją pracy szkoły,przeprowadzanie w przydzielonych szkołach i placówkach ... ązanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... z ewaluacją pracy szkoły,przeprowadzanie w przydzielonych szkołach i placówkach ... ązanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... z ewaluacją pracy szkoły,przeprowadzanie w przydzielonych szkołach i placówkach ... ązanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Kielcach
... ówek doskonalenia nauczycielirozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Opolu
... ązanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i plac ... kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.Opiniowanie arkuszy ... Pełny opis
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
... Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek ... ńczenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo za ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... ązanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i plac ... kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.Opiniowanie arkuszy ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... ówek doskonalenia nauczycielirozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
... Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na ... urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku ... Pełny opis
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
... Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek ... w nauczania oraz opracowywania przez szkoły programów nauczania do ... Pełny opis
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
... Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek ... ńczenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo za ... Pełny opis
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
... ązane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i ... kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki;opiniuje arkusze organizacji ... Pełny opis
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
... ązane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i ... kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki;opiniuje arkusze organizacji ... Pełny opis
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
... Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na ... ństwa, wychowania i profilaktyki w szkołach i placówkach o ... Pełny opis